Nyhedsbrev

Dronning Sophie (1557 - 1631)

Fakta

  • Valgsprog: "Gott verlässt die Seinen nicht" (tysk)
  • Født 4. sep. 1557
  • Gift med Frederik II den 20. juli 1572 på Københavns slot.

Børn:

1. Elisabeth, født d. 25. aug. 1573.

2. Anna, født 12. dec. 1574, død 2. marts 1619

3. Christian, født d. 12. april 1577, senere Christian IV. Allerede i barndommen bestemte hans mor at han skulle giftes med Anna Cathrine. Død 28. feb. 1648.

4. Ulrik, født 30. dec. 1578. Død 27. marts. 1624.

5. Augusta, født 8. april 1580 på Koldinghus. Død 5. feb. 1639.

6. Hedvig, født 5. aug. 1581 på Frederiksborg. Død 26. nov. 1641.

7. Hans, født 26. juli 1583 på Haderslevhus. Død 28. okt. 1602.

  • Død 4. okt. 1631 på Nykøbing Slot på Falster.
  • Bisat i Roskilde Domkirke ved Frederik II´s side.

Maleri af Dronning Sophie i enkedragt på Fredriksborgmuseet

Dronning Sophies dragt

  • Dronning Sophie 1625, lavet efter et maleri af Dronning Sophie i enkedragt. Maleriet hænger på Fredriksborgmuseet. Dragten kan ses på Museet Falsters minder

Detaljer om Dronning Sophie

Sophie af Mecklenburg blev dronning kun 14 år gammel. Hun blev gift med sin fætter, den 24 år ældre Frederik II i 1572. De fik 7 børn, som alle nåede voksenalderen.

Sophie fulgte kongen rundt på ture i riget. De havde det godt med hinanden.

Hun var meget optaget af fortiden og samlede folkeviser, og hun opfordrede Anders Sørensen Vedel til at udgive "Danske Viser".

Da dronning Sophie blev enke i 1588, blev hun i en periode formynder for Christian, og hun ville gerne have mere at sige i Danmark, men blev afvist. Lige så snart der var mulighed for det, blev Christian erklæret for myndig.

Hun prøvede f.eks. at dele hertugdømmerne for at sikre sine børn arv, men det lykkes ikke.

Sophie førte krig med rigsrådet, tabte og blev flyttet fra Koldinghus til sit enkesæde Nykøbing Slot på Falster.

Dronning Sophie var en god økonom og blev rig på at låne penge ud. Hun var en hård administrator og drev sine godsområder med hård hånd.

I flere breve klager hun over, at hun har et fjernt forhold til sin ældste søn kongen, men det kunne ikke være anderledes, da de begge ville bestemme.


Copyright 2014 www.historicum.eu